Na tomto servri su uložené nahrávky kázní cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov Poprad.

This is a storage server of preaching recordings of Poprad baptist church.